Eching, am Kreisverkehr, Abfahrt Skitest 22.Nov. 13:00 Uhr